İletişim Bilgileriniz

Aşağıdaki formu doldurarak gönderin.

En kısa zamanda sizi arayalım.

Medine Ziyaret Yerleri

  1-MESCİD-İ NEBEVİ:

  Mescid-i nebi, Allah Resulü’nün(s.a.v) Medine-i Münevvere’ye (o günkü ismiyle ‘Yesrib’e) hicretinin hemen ardından inşasına başladığı,inşasında hem Allah resulü’nün(s.a.v), hem de nice güzin sahabe’nin emekleri, alın terleri ile azm, şevk, emel, ümit ve coşkularının olduğu bir mesciddir. Peygamber Efendimizin yaptırıp namaz kıldırdığı, halifeler ve Osmanlı sultanları tarafından genişletilerek ve tamir edilerek zamanımıza kadar gelmiş olan mesciddir. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde: ‘’MESCİDİMDE KILINAN BİR NAMAZ, MESCİD-İ HARAM HARİÇ BAŞKA MESCİDLERDE KILINAN BİN NAMAZDAN HAYIRLIDIR’’ buyurarak medh etmiştir.

 • 2-UHUD VE UHUD ŞEHİTLİĞİ:

  Medine’nin 5 km. kadar kuzeyinde bir dağın adıdır. Hicretin üçüncü yılında (M.625) müslümanlarla müşrikler arasında burada yapılan savaşta, Ashab-ı kiramdan 70 kişi şehid olmuş ve buraya defnedilmişlerdir. Peygamberimizin amcası ve şehidlerin efendisi Hz.Hamza da bunlar arasındadır. Hz.Peygamber, her yıl Uhud şehitlerini ziyaret eder ve onlara dua ederdi. Uhud şehitlerini ziyaret etmek de müstehaptır. Uhud şehitleri de ziyaret edilirken selâm verilir ve dua edilir.

 • 3-CENNET’ÜL BAKİ:

  Medine-i Münevvere’nin mezarlığıdır. Bu mübarek kabristanda Peygamber Efendimizin amcası Hz. Abbas, torunu Hz. Hasan, damadı ve üçüncü halife Hz.Osman-ı Zinnureyn, halası Hz. Safiye, çocuğu Hz. İbrahim, kızı Rukiye, Fatıma vemübarek hanımları başta olmak üzere sahabe ve tabiundan birçok zevat medfundur. Bukabristandaki türbeler ve mezar taşları, Medine-i Münevvere, Osmanlı idaresinden çıktıktan sonra yıktırılmıştır. Şimdi etrafı duvarlarla çevrili olan bu kabristan bir tarla görünümündedir. Kıble yönüne göre Mescid-i Nebi’nin soltarafında, hemen yan tarafındadır.

 • 4-KIBLETEYN MESCİDİ (İKİ KIBLELİ MESCİD):

  Hicretten önce ve hicretin ilk yıllarında namaz için kıble Kudüs’teki Beytü-l Makdis idi. Rasulullah’ın (s.a.v) gönlü hep Beytullah’ı kıble edinmeyi arzu ederdi. Ancak emir gelmediği için Beytü-l Makdis’e dönüyordu. Hicret-i nebi’den 16-17 ay sonra bu arzusu gerçekleşiyor, kıblenin değiştirildiği bildiren ayetler nazil oluyordu.

 • 5-YEDİ MESCİDLER:

  Mescid-i Seb’a (yedi mescid) diye anilan, Hz. Selman, Hz. Ebubekir, Hz. Omer, Hz. Osman, Hz. Ali ve Fatima-Tuz Zehra Hz. leri adina kucuk birer mescid yapilmistir. Mescid-i Feth, Sel (Sil’) dagi uzerinde bulunmaktadir. Hendek Savaşının yapıldığı mevkide, bir birine yakın küçük küçük yedi mescid bulunmaktadır. Bunlara " Yedi Mescidler" denir.

 • 6-KUBA MESCİDİ:

  Peygamberimiz Hz. Muhammed, Mekke’den Medine’ye hicretleri esnasında, Medine’ye 5 km. mesafede bulunan Kuba’da 14 gün kalmıştı. Bu süre içinde Peygamberimiz orada bir mescid inşa etti ve burada namaz kıldı. Kur’an-ı Kerim’de takva üzere yapıldığı bildirilen ve İslâm âleminde cemaatle namaz kılınmak için yapılan ilk mescid budur. Kuba Mescidini ziyaret etmek ve burada iki veya dört rekat namaz kılmak müstehaptır. Bu mescidin ziyareti ile ilgili olarak Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Kim evinde güzelce temizlenip abdest aldıktan sonra, başka maksatla değil de sadece namaz kılmak için Kuba Mescidine giderse umre sevabı alır.” Hz. Peygamber sağlığında, Cumartesi günleri Kuba Mescidini ziyaret eder ve burada namaz kılardı.

 • 7-CUMA MESCİDİ:

  Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Kuba’ya Pazartesi günü öğle sıralarında ulaştığı, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri burada konakladığı, Cuma günü öğle yakınları buradan ayrılarak Medine’ye doğru yola çıktığı nakledilir. Biraz ilerleyip Beni Salim (İbn Avf) topraklarına gelince, ‘Ranuna’ denilen vadide Cuma vakti girmişti. Peygamberimiz(s.a.v) Medine’de ilk Cuma namazını burada kıldı. Onun ilk Cuma namazı kıldığı bu yere yapılan mescidi Cuma Mescidi olarak şöhret buldu. Medine’den Kuba Mescidi yakınlarında yolun sonundadır. Kuba Mescidinin kuzeyinden görülmektedir. -